O Fundacji

O FUNDACJI

Jesteśmy zgraną ekipą, która od dobrych paru lat działa wspólnie w roli propagatora przedsiębiorczego myślenia
w regionie Warmii i Mazur, i poza. Każdy z nas zawodowo angażuje się na co dzień w zupełnie odmienne tematy, od zwalczania przestępczości po organizowanie kampanii reklamowych, ale łączy nas jedno – energia do działania!

MANIFEST

Naszym celem jest upowszechnianie postaw przedsiębiorczości ogółu społeczeństwa i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych przedsiębiorstw opartych na bazie innowacyjnych pomysłów. Wspieramy przedsiębiorców, samorząd, instytucje otoczenia biznesu
i lokalne społeczności także w promowaniu kreatywności, pracy w grupie oraz przedsiębiorczości od pierwszych lat szkolnych. Warmia i Mazury to znacznie Więcej Niż Jeziora. Stworzyliśmy Fundację by o tym przypominać.

UMIEJĘTNOŚCI

Z racji szerokiej gamy doświadczeń i umiejętności członków Fundacji, nasze działania dostosowujemy do potrzeb podmiotów, z którymi współpracujemy. Zajmujemy się m.in.:

działalnością informacyjną i edukacyjną,

prowadzeniem badań naukowych,

organizowaniem wydarzeń tj. szkolenia, kursy, spotkania, konferencje,

promowaniem i wsparciem organizacyjnym w zakresie rozpowszechniania dostępu do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań oraz pomysłów technologicznych mogących przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości.

Partnerzy